Vill du bli tryggare i dig själv eller bryta beteendemönster? Prova PSYCH-K®!

De flesta av oss har en önskan att förändra vårt liv på olika sätt. Kanske vill du bli något av följande: bli tryggare i dig själv, ändra vanor, känna mer tillit och glädje i vardagen, må fysiskt bättre, lyckas bättre med vad du företar dig och vill uppnå? Denna enkla och trygga metod hjälper dig att ändra hur du upplever dig själv och din omgivning. En metod som stöttar processen att genomföra de förändringar du önskar. Eller att acceptera omständigheterna och dig själv som du är.

"Jag vet vad jag ska göra men ändå får jag inte till det"
PSYCH-K® är en metod som övervinner det största hindret för förändring: Vårt undermedvetna – ”autopiloten” som till 95 procent styr både kroppens kemi, vårt beteende och våra tankemönster. Ofta är de undermedvetna övertygelserna  inprogrammerade redan från vår uppväxt och influerar hur vi upplever oss själva och vår omgivning. Men med PSYCH-K® kan du förvånansvärt enkelt ”omprogrammera” det undermedvetna och ändrar därmed upplevelsen. PSYCH-K® tillhör en behandlingsmetod som kallas energipsykologi.

Vi kallar det balansering
De tekniker vi använder i PSYCH-K® kallar vi balanseringar. Vi kan balansera precis det du önskar genom att ta utgångspunkt i affirmationer för önskad upplevelse. Vi har också färdiga balanseringar för att till exempel uppnå optimal hälsa, förankra sig i livet, skapa en grundläggande livstrygghet, förbättra relationer och kommunikation.

Tryggt och enkelt
I PSYCH-K® har vi en inbyggd säkerhetsklausul där vi, innan vi startar balanseringarna, alltid kollar upp att det är tryggt och lämpligt att göra förändringen hos en person. Balanseringarna består av enkla kroppsliga rörelser och positioner, punkter att energibehandla eller andra energipåverkande processer som är lätta att genomföra.

Vad hindrar läkning?
PSYCH-K® kan också hjälpa till med att ta bort blockeringar som står i vägen för en naturlig självläkning av kropp och själ. Kroppsliga symptom kan också vara ”själen” som vill berätta något för oss, till exempel om det är något vi reagerar på, något som inte stämmer i våra liv, något vi ska lära oss. Dessa ting kan skapa stress i våra kroppar som i sin tur också kan hindra läkning. Vi kan ta reda på vad det är och omvandla denna stress. Vi kan ta reda på vad kroppen vill berätta och vi kan omvandla upplevelsen av stress.

Omvandla obehag och trauma
Rädslor, oro, ångest eller andra stressiga känslor som uppstår av gamla obehagliga upplevelser eller kanske av tankar på framtida scenarier, kan vi med hjälp av PSYCH-K® omvandla till en neutral och tillitsfull upplevelse. Fobier, scenskräck, flygrädsla, är några exempel på det vi kan balansera. Processen är trygg och går relativt snabbt, då det er energier vi behandlar. 

Muskeltestning
Vi använder oss av muskeltestning för att kommunicera med och bli vägledd av ditt undermedvetna och ditt övermedvetna, ditt högra jag.

En spirituell metod
PSYCH-K® är en metod med spirituellt inflytande och support. Vi inkluderar hela människan i processerna, alltså en Body-Mind-Spirit-baserad metod. 

Sessioner som passar dig
Vi kan erbjuda sessioner antingen på plats eller online (via Zoom, FaceTime eller motsvarande). Priserna är desamma oavsett.

I en session pratar vi först ihop oss innan vi sätter i gång att balansera. Ibland vet en klient exakt vad hen önskar att förändra. Ibland finns det en känsla av att något inte stämmer, det finns motstånd eller stress, men förstår inte varför. Då finner vi ut det tillsammans.

Ta kontakt om jag ska berätta mer eller prova en 20 min lång session gratis för att få ett smakprov.

Image
Image
90 min. session1500 SEK
Gärna första gången.
60 min. session1100 SEK
Uppföljande session.
Paket med tre sessioner3000 SEK
3 st 60 min.
Paket med tre sessioner3500 SEK
1 st 90 min + 2 st 60 min.
Image

Här hittar du mer information
Mer kunskap och förklaringar om PSYCH-K® finns på engelska, till exempel på metodens huvudsida som du kommer till om du klickar här.

På YouTube finns många informativa filmer om PSYCH-K®. Här är en om PSYCH-K och hälsa.

Här berättar Dr Bruce Lipton om hjärnan och PSYCH-K

Ansvarsfriskrivning
PSYCH-K-processen är strängt begränsad till modifieringen av övertygelser. Dess syfte är att engagera sig i kroppens naturliga självläkningsprocesser som ett komplement och inte en ersättning för lämplig professionell medicinsk vård eller mentalvård. PSYCH-K-processen är inte designad för diagnostisering av medicinska tillstånd. Inte heller är PSYCH-K konstruerad för att behandla, läka eller bota någon sjukdom, fysisk åkomma, medicinskt eller mentalt problem, oavsett det är kroniskt eller akut.

Hör av dig

Sociala medier
Telefon
+46 (0)768 944 979

Här finns vi

Adress

Joy of Change
Koppom, Sverige