Med Emotion Code® (Emotionskoden) / The Body Code (Kroppskoden) identifierar vi och åtgärdar lagrade obalanser av energi i kropp, sinne och själ, så att läkningen kan sätta igång 

Här är beskrivda upplevelser av Emotion Code / Body Code;

"Jag tycker det var spännande att se vad som kom upp. Intressant metod och träffsäker metod. Saker som jag inte var medveten om kom upp och jag kunde sedan förstå vad som det syftade på." Catrin V, 42 år, 

"Jag tycker det var en bra upplevelse, skönt att kunna göra på distans och intressant att det kommer åt punkter som man vet att man har utmaningar med. Lite svårt att förstå mig på metoden dock än och att det går så lätt att avprogrammera bara med en magnet så snabbt."  Sara B, 34, år

"Mycket bra. Det var häftigt, smidigt och strukturerat." Linda S, 36 år 

"The Body Code is easy and very effective. I love the speed with which issues get resolved!" N.C., 62 år

Våra kroppar, både den fysiska, emotionella, mentala och spirituella delen av oss, har en intelligens som vet hur den ska läka, komma tillbaka till balans/homeostase. Det är tydligt när vi skär oss i fingret och vi kan se hur det läker. Men det är inte allt vi kan bevittna med våra ögon men det kan ändå upplevas på olika sätt som symptom, känslor, tankar. Det handlar om energier. Händelser, påfrestningar vi har upplevt i våra liv - och kanske till och med händelser innan vi föddes - kan energetiskt sitta kvar i kroppen och vara med på att blockera läkningsprocesserna.

The Emotion Code® ( Emotionskoden )
Emotioner är energi och varje emotion har en egen vibration. Vi känner vår emotion, vår känsla, de har sin funktion, ger oss tankar och skapar handling. Sen är det meningen att den ska bearbetas och energin försvinna. Men ibland sätter sig emotionens vibration fast i kroppens energifält och kan skapa emotionell och fysisk stress. Det kan göra så att vi överreagerar, misstolkar eller kortsluter i olika situationer. De kan skapa depression, ångest och andra oönskade, obekväma känslor. De kan också skapa obalans i kroppens organ och vävnader och bidra till smärta, trötthet, inflammation och andra symptom. Med The Emotion Code® identifierar och frigör vi dessa fångade emotioner snabbt och enkelt. Inga långa samtal eller analyser genomförs innan. Detta är ett fantastiskt komplement till andra behandlingsmetoder.

The Body Code™ ( Kroppskoden )
Med The Body Code™ appen har vi verktyget som kan hjälpa oss att identifiera det som skapar obalans i kropp och själ. Med kommunikation med det undermedvetna i form av muskeltestning vägleds och avkodar var i kroppens alla system de ligger. Ligger det i ett organ? Finns det gifter som påverkar? Handlar det om fångade emotioner? Är det meridianer eller chakra i obalans? Ligger det i muskler eller i skelettet? Är det en mental energi som spökar? Eller något annat? Och hela tiden kommer vi att kolla om det finns en obalans som påverkar obalansen. Det ger möjlighet att hitta grundorsaken och frigör, korrigera det energetiskt. Med energetiskt menas att vi använder en magnet och intentions energi kraft över en meridian bana. Detta är också ett fantastiskt komplement till andra behandlingsmetoder.

Sessions
De flesta sessions görs online via zoom, eftersom vi kan skapa en energetisk förbindelse och kommunicera på distans med den undermedvetna delen av oss. Det är där all information om oss ligger lagrad. Det är som när man åker till en verkstad med sin bil nuförtiden, och de kopplar upp en dator till bilens system och finner ut hur vad som inte fungerar. Vi använder muskeltestning för att finna fram till obalanser. Vi rekommenderar flera session då detta ofta er en process som kroppen går igenom och kan behöva tid för att läka, bearbeta. Att ta det i portioner är ofta bättre än allt på en gång. Mellan 3-10 sessions rekommenderas. Vilka obalanser kan vi ha som fokus vid en session? Det kan vara vad som helst!

Till exempel kan det handla om en stukad fot, självbild, utmattning, relation, magbesvär, allergi, trötthet, smärta, värk, hudutslag, livsglädje, framgång, vana, beroende, andlighet, kroppsuppfattning, måluppfyllelse, tristhet, förtvivlan, hosta, bihåleproblem, trauma eller något annat som du upplever inte fungerar eller är obekvämt i ditt liv.

Vad som helst kan orsaka vad som helst” Dr Bradley Nelson

Vad kan man uppleva efter en session? När kroppen släpper taget och ska återställa balansen, kan några eller inga av dessa reaktioner förekomma i processen: .

  • Kan milt känna av de emotioner som blev frigjorda
  • Smärta försvinna eller komma tillbaka
  • Bli trött, vill sova
  • Svettas, luktförändring
  • Drömma mycket
  • Gamla symptom kan dyka upp
  • Ändrad sömnrytm.

Eller något annat. Eventuella reaktioner är individuella.

OBS!
The Emotion Code/The Body Code ställer inga medicinska diagnoser eller är en ersättning för medicinsk behandling inom sjukvården. The Emotion Code/The Body Code är inte gjort för att bota eller behandla en sjukdom.

Image
45 min. session700 SEK

Vi använder tiden effektivt för att identifiera och frigöra blockerande energier.

Paket: 3 sessions à 45 min.1800 SEK
Paket: 5 sessions à 45 min.3000 SEK
Paket: 10 sessions à 45 min.5800 SEK
Image
Image

Hör av dig

Sociala medier
Telefon
+46 (0)768 944 979

Här finns vi

Adress

Joy of Change
Koppom, Sverige