Personlig utvikling
for kropp, sjel og jord

Personlig utvikling
for kropp, sjæl og jord

Joy of Change tilbyr behandlinger og konsultasjoner forankret både i den naturmedisinske tradisjonen og i de nye oppdagelsene innenfor kvantefysikk og epigenetikk. Målet er å hjelpe deg i dine forandringsprosesser slik at du føler deg bedre og får økt livskvalitet. Mange ønsker forandringer i verden, eller ønsker at de rundt oss skal ha det bra. Men la oss først begynne med oss selv – med vår egen fysiske, mentale og emosjonelle helse. For nettopp da kan vi skape forandringer som kan spre seg som ringer i vannet rundt oss. Som tilleggsbonus vil vi oppleve å bli mer robuste og handlingskraftige. Og la oss putte en porsjon glede opp i det hele!
Image
Jeg som driver Joy of Change heter Lovisa Rosenberg. I 17 år har jeg arbeidet med ulike behandlingsmetoder og gitt konsultasjoner. Formålet har alltid vært å inkludere hele mennesket i deres helbredelsesprosess. Dette skaper resultater som kan oppleves som magiske.

Tjenester

Dette er hva du kan få hos Joy of Change

Image

Soneterapi

Soneterapi er en behagelig og avslappende fotmassasje som gir kroppen mulighet til å gjenopprette og reparere seg selv. Soneterapi stimulerer kroppens egne helbredelsesevner.
Gjennom å massere føttene kan vi behandle alle kroppens deler via ulike soner som er forbundet med de kroppsdelene som trenger behandling. Det føles godt og gjør godt!
45-min. behandling600 SEK
Dette er en behandling med fokus på avslapping og forebyggende helse. Den kan også benyttes som oppfølgningsbehandling av tidligere ubalanse.
60 min. behandling750 SEK
Førstegangsbehandling av en ubalanse, eller som en lengre stressforebyggende behandling. Denne behandling kan også kombineres med øreakupunktur eller akupressur.
5 behandlingar à 45 min 2550 SEK
5 behandlingar à 60 min 3200 SEK
Image

PSYCH-K®

Denne enkle og trygge metoden hjelper deg med å endre din opplevelse av deg selv og dine omgivelser. PSYCH-K støtter deg i prosessen med å gjennomføre de forandringer du ønsker. Metoden kan også hjelpe deg til å akseptere ulike omstendigheter og deg selv som du er.

Den kan også hjelpe til med å fjerne blokkeringer som står i veien for naturlig egenhelbredelse av kropp og sjel.
90 min session1500 SEK
Anbefales som førstekonsultasjon.
60 min session1100 SEK
Oppfølgende session.
Pakke med tre sessioner3500 SEK
1 behandling på 90 min + 2 behandlinger på 60 min.
Gjelder også online-sessions via Zoom, FaceTime eller lignende.
Image
Image

Akupunktur

I tradisjonell kinesisk medisin (TCM) er kropp, sjel og ånd en integrert del av mennesket. Disse kobles også til naturens energier, årstider og værmessige faktorer. Flere av kinesernes tusenårige gamle teorier kan vi nå kombinere med nyere medisinske oppdagelser. Nåler, trykk og bevegelser brukes for å få energiene å flyte harmonisk slik at vi kommer i balanse.

Øreakupunktur, eller aurikuloterapi, har sitt utspring i utvikling av menneskets nervesystem og dets funksjoner. Dette er en enkel, rask og effektiv behandling.

Akkurat nå tar Lovisa en oppfriskningsutdanning i TCM og tilbyr derfor kun student- og støttebehandlinger i noen måneder fremover. Disse behandlingene tilbys da til redusert pris.
60-min. behandling800 SEK
Førstegangsbehandling, og behandling med akupressur eller en kombinasjon av disse.
45 min. behandling450 SEK
Oppfølgingsbehandling.
30 min. behandling400 SEK
For øreakupunktur.

Øvrige behandlinger og konsultasjoner

I tillegg til hovedterapiformene våre, har Joy of Change også andre metoder og verktøy å tilby på veien mot bedre helse og økt livskvalitet. Disse kan brukes som enkeltbehandlinger, som komplement eller som hjelp under annen behandling eller konsultasjon. Ta kontakt hvis du vil vite mer!
Posturologi

Posturologi

Posturologi er læren om kroppens positur, eller kroppsholdning. Hvis dette system ikke er i balanse kan det komme til syne som muskelsmerter, balanseproblemer eller kognitive besvær (f.eks. dysleksi, konsentrasjonsproblemer). Vi behandler med nåler, muskelavspenning og spesialsåler ved behov.
Qigong

Qigong

De myke, langsomme bevegelsene som vi gjør i qigong hjelper kroppen å komme i balanse, oppnå mental ro og tilstedeværelse. Vi kan lære bort bevegelser som den enkelte trenger, og som de senere kan praktisere regelmessig hjemme. Hvis flere er interesserte kan vi organisere gruppetrening.
Reiki

Reiki

Reiki er en komplementær healingteknikk. Under en behandling plasserer terapeuten sine hender på, eller over, et område på kroppen, og overfører det som kalles den «universielle livsenergien» til klienten. En Reiki-behandling føles ofte som en behagelig utstrålning som strømmer gjennom og rundt deg.
Tarotkort

Tarotkort

Tarotkort har vært brukt som veiledning for mennesker i flere hundre år. Kortene kan også brukes for å motta sjelelige og gudommelige budskap, når vi ber om det. De kan være til stor hjelp når vi bevisst ikke skjønner hva som er på gang. Det finnes mye visdom og innsikter å hente hos kortene.
Kostholdsveiledning

Kostholdsveiledning

Matens betydning for vår helse kan ikke vektlegges nok. Hvis du ønsker det, kan vi snakke om kost og veilede deg i forhold til vitaminer, mineraler, urter og andre kosttilskudd. Det blir en individuell kostholdsplan for deg, der vi vi tar hensyn til sammenhengen mellom mat og helse og dine behov.

Muskelmeridianer

Muskelmeridianer

Når det oppstår spenninger i musklene, kan det skape ubalanser andre steder i kroppen. Vi kombinerer kunnskap om meridianerne fra kinesisk medisin og de ulike muskelgruppene i kroppen for å finne frem til den beste måten å løse opp i muskelspenningene. Dette gjøres ved behagelige trykk och berøring.

Boktips

Få ny innsikt og inspirasjon

Image

Bruce Liptons "Tro, dogmer och biologi"
("The Biology of Belief" på svensk)

Boken beskriver hvordan cellene påvirkes av sine omgivelser, om hvordan vår biokjemi påvirkes av vår persepsjon, våre overbevisninger, tanker og vårt miljø. Med hjelp av enkelt språk, illustrasjoner, humor og eksempler fra hverdagen demonstrerer dr. Lipton hvordan den nye forskingen innen epigenetikk revolusjonerer forståelsen for koblingen mellom sjel, sinn og materie. I tillegg viser han hvilke grunnleggende effekter dette har på våre liv og på menneskeheten som helhet. Boken planlegges å utgis på norsk september 2022.

Hør av deg

Sociala medier

Klinikk

Adresse

Joy of Change
Koppomsvägen 56
673 37 Koppom
Sverige