Lovisa har jobbet med og studert naturmedisinske fag og metoder kontinuerlig de siste 20 årene. Født i Stockholm, har bodd i Norge i 20 år, i Gøteborg i 8 år hvor hun startet Joy of Change.

Etter 2 år i Oslo finner vi henne nå i Koppom i vestlige Värmland. Før hun valgte å utdanne seg til terapeut innen komplementær og alternativ medisin, hadde hun jobbet med geologi, kursvirksomhet og kommunikasjon.

Her er en liste over et utvalg kurs og treninger hun har deltatt på:
Vitamin- och Mineralterapi hos Axelsons Body Work School i Oslo 2003
Yrkesutbildning till Zonterapeut hos Axelsons Body Work School i Oslo 2003
Akupunkturutbildning hos Scandinavian School of Acupuncture, Danmark 2004
Grundmedicin/Grundfag i medisin Encefalon Høyskolen i medicin, Oslo 2005
Utbildad till Taiji-instruktör på Norsk Taiji Senter, Oslo 2009
Mellomfag i medisin på Helsehøyskolen, Oslo 2010
PSYCH-K® Basic Workshop, Stockholm 2011 & Göteborg 2012, 2016 & 2019, Oslo 2019
PSYCH-K® Advanced Integration Workshop, London 2011 & Göteborg 2016 & 2019
PSYCH-K®   Health & Wellbeing Program, Paris 2013 & London 2017
PSYCH-K® Pro Workshop, London 2016 & 2018
Reiki I & II hos Shirin Gazder, Göteborg 2014/2015
EFT I & II hos Shirin Gazder, Göteborg 2015
Posturologi med Michel Marignan i Oslo 2005 samt hos World Medicin, Köpenhamn 2020
Akupunktur utbildning hos World Medicin, Köpenhamn 2021
Aurikulomedicin (öronakupunktur) hos World Medicin, Köpenhamn 2021
Pågående utbildning i Myoreflex, World Medicin, Köpenhamn färdig  2024
PSYCH-K® Master Facilitator Workshop, Cardiff 2022
The Emotion Code® och The Body Code™,  Online 2023
Image
"Stressreduksjon er sentralt i all min behandling, da stress bryter oss ned, hindrer helbredelse, påvirker vår kreativitet, medfølelse og livskvalitet. Oftest handler det om underliggende fysisk, følelsesmessig og/eller psykisk stress. Jeg fokuserer på hele mennesket. Vi har alle vår egen historie, vaner, gener, holdninger og hendelser som formet hvem vi er i dag, men det trenger ikke å definere oss for våre fremtidige opplevelser og vår helse.Hva ønsker vi i stedet?

Med mange års erfaring med klienter, taiji-trening, studier, personlige vansker og healing, har min kunnskap, innsikt og andre livserfaringer brakt meg til et konsept for bedre helse og velvære, som følger naturens visdom, energiens natur. og skaper magiske resultater."
Lovisa er medlem av:
Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, Stockholm

Sagt om Lovisa

Hør av deg

Sociala medier
Telefon
+46 768 944 979

Klinikk

Adresse

Joy of Change
Koppom, Sverige