Joy of Change

(Håller till i Oslo)
lovisa@joyofchange.no
Tel. Norway +47 484 74 120

Joy of Change

(Håller till i Oslo)
lovisa@joyofchange.no
Tel. Norway +47 484 74 120

Om oss

Arbetsfilosofi och metod

Joy of Change erbjuder behandlingar, kurser och andra aktiviteter som leder till mer välmående och livskvalitet, för dig och för din omgivning. När man betrakta livet som en skola kommer sorgliga och glädjefulla händelser till oss för att vi ska lära oss något och utvecklas. Med den inställningen kan vi hitta en bakomliggande tacksamhet för det vi upplever och processen framåt känns lättare. Händelser och processer kan handla om sjukdomar, relationer, situationer, vanor, känslor och tankar. Till Joy of Change kommer människor som önskar reducera stressen i sina liv, integrera insikter för att må bättre, få bättre relationer och att bli tryggare i sig själv. Tillsammans möjliggör vi den förändringen med glädje!

Att använda naturmedicinska behandlingsformer är miljövänligt och kraftfull. Det innebär att stimulera och använda den läkande kraft vi alla har inom oss. Kroppen är intelligent och har ett fantastisk potential att komma i balans, både fysiskt, mentalt och känslomässigt. Vi tar med hela människan i processen - kropp, sinne och själ. Och vi jobbar MED kroppens processer - inte MOT dem - för att stimulera till läkning på flera plan. Kunskapen bakom är ofta visdom från flera tusen år gamla kulturer, men också senaste rön från kvantum fysiken.

Att ta med hela människa i en läkningsprocess skapar resultat som kan upplevas som magiska.

Välkommen till Joy of Change för förändring, förvandling, förbättring!